Bestemmingsplan ontwerp, Dr. Kortmannweg ong. te Venray

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Venray

Geplaatst op Lokaalnieuwsvenray.nl op: 9-12-2023

  1. Bekendmakingen Venray
  2. Bestemmingsplan ontwerp, Dr. Kortmannweg ong. te Venray

bestemmingsplan Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan: ‘Dr. Kortmannweg ong. Venray’ (NL.IMRO.0984.BP23016-on01) Met dit ontwerpbestemmingsplan vindt er een aanpassing van de bouwmogelijkheden plaats. Hierdoor wordt het mogelijk om een levensloopbestendige woning op te richten. Het ontwerpplan ligt van 8 december 2023 tot en met 19 januari 2024 ter inzage. Binnen de genoemde termijn zijn het ontwerp bestemmingsplan en de hier bijbehorende stukken daarnaast beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op www.venray.nl/ter-inzage-liggende-stukken vindt u de directe link naar www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter via telefoonnummer 0478-52 33 33. Naast de mogelijkheid om schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen in te dienen, is het ook mogelijk dit digitaal te doen. U kunt hiervoor naar www.venray.nl/melding-klacht-bezwaar-en-zienswijze.

Unknown

 Lokaalnieuwsvenray.nl Redactie

Lokaalnieuwsvenray.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Venray. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Venray

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.