Bestemmingsplan, ontwerp, Vlakwater II Venray

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Venray

Geplaatst op Lokaalnieuwsvenray.nl op: 15-12-2023

  1. Bekendmakingen Venray
  2. Bestemmingsplan, ontwerp, Vlakwater II Venray

bestemmingsplan Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan: •Vlakwater II Venray (NL.IMRO.0984.BP22004-on01)   Voorgenoemd bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van maximaal 36 vrijstaande woningen in aansluiting op de bestaande locatie Vlakwater alsmede de realisatie van een waterbuffer. Daarnaast wordt er twee intensieve veehouderijen herbestemd. De locatie Handrik 3 en 5 Merselo wordt deels bestemd tot woningen en deels naar ‘Agrarisch’ zonder bouwvlak. De locatie Ringweg 8a-10 Ysselsteyn wordt deels herbestemd naar ‘Wonen’ waarbij tevens twee woningen worden toegevoegd. Het overige deel krijgt de bestemming ‘Agrarisch’. Het ontwerpplan ligt van vrijdag 15 december 2023 tot en met donderdag 25 januari 2024 ter inzage. De stukken kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer 0478-52 33 33. Binnen de genoemde termijn zijn het ontwerp bestemmingsplan en de hier bijbehorende stukken daarnaast beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op www.venray.nl/ter-inzage-liggende-stukken vindt u de directe link naar www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter. Naast de mogelijkheid om schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen in te dienen, is het ook mogelijk dit digitaal te doen. U kunt hiervoor naar www.venray.nl/melding-klacht-bezwaar-en-zienswijze.   Venray, d.d. 14 december 2023

Unknown

 Lokaalnieuwsvenray.nl Redactie

Lokaalnieuwsvenray.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Venray. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Venray

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.