GEMEENTEBLADBestemmingsplan, kennisgeving, ‘Vlakwater II Venray’

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Venray

Geplaatst op Lokaalnieuwsvenray.nl op: 14-12-2023

  1. Bekendmakingen Venray
  2. GEMEENTEBLADBestemmingsplan, kennisgeving, ‘Vlakwater II Venray’

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en Wethouders van Venray zijn voornemens, op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening, het volgende bestemmingsplan voor te bereiden:- Vlakwater II Venray (NL.IMRO.0984.BP22004-on01)Voorgenoemd bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van maximaal 36 vrijstaande woningen in aansluiting op de bestaande locatie Vlakwater alsmede de realisatie van een waterbuffer. Daarnaast wordt er twee intensieve veehouderijen herbestemd. De locatie Handrik 3 en 5 Merselo wordt deels bestemd tot woningen en deels naar ‘Agrarisch’ zonder bouwvlak. De locatie Ringweg 8a-10 Ysselsteyn wordt deels herbestemd naar ‘Wonen’ waarbij tevens twee woningen worden toegevoegd. Het overige deel krijgt de bestemming ‘Agrarisch’.Met betrekking tot het voornemen liggen nog geen stukken ter inzage en wordt er nog geen gelegenheid geboden om zienswijzen in te dienen. Dit voornemen is niet aan een onafhankelijke instantie toegestuurd ter advisering. Te zijner tijd bestaat de mogelijkheid om zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen.

Unknown

 Lokaalnieuwsvenray.nl Redactie

Lokaalnieuwsvenray.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Venray. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.