GEMEENTEBLADBestemmingsplan vastgesteld, ‘Prins Bernhardstraat 46-68 Venray’

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Venray

Geplaatst op Lokaalnieuwsvenray.nl op: 21-12-2023

  1. Bekendmakingen Venray
  2. GEMEENTEBLADBestemmingsplan vastgesteld, ‘Prins Bernhardstraat 46-68 Venray’

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Prins Bernhardstraat Venray Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Venray

Burgemeester en Wethouders van Venray maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het, vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan: ‘Prins Bernhardstraat 46-68 Venray’ (NL.IMRO.0984.BP21008-va01)Het plan voorziet in het voorziet in het realiseren van 21 appartementen in de sociale huursector. Hiertoe worden de bestaande 12 woningen gesloopt.De beroepstermijn is 6 weken en loopt van donderdag 21 december 2023 t/m woensdag 31 januari 2024.Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf de dag na deze publicatie voor een ieder ter inzage in het klantencontactcentrum gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 in Venray. Gemeente Venray werkt op afspraak. Voor de inzage adviseren we u vooraf telefonisch een afspraak te maken. De stukken liggen voor u klaar op de gewenste datum en tijdstip. Er is dan ook iemand beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het klantencontactcenter Venray via telefoonnummer 0478-523333.Het vastgestelde bestemmingsplan en de hier bijbehorende stukken zijn beschikbaar gesteld en verbeeld op www.venray.nl/ter-inzage-liggende-stukken. Hier vindt u de directe links naar de bestanden. Tevens kunt u het vastgestelde bestemmingsplan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op het gemeentehuis (digitaal en op papier).Tijdens de beroepstermijn kunt u beroep indienen tegen het bestemmingsplan en een eventuele aanwijzing bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:- de naam en het adres van de indiener- de dagtekening- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht- de gronden van het beroep.Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u – als onverwijlde spoed dit vereist – de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Omdat het bestemmingsplan de bouw van meer dan 11 woningen mogelijk maakt is de Crisis- en her- stelwet van toepassing op een eventuele beroepsprocedure van het bestemmingsplan. Dit betekent dat het recht om in beroep te gaat tegen get vaststellen van het bestemmingsplan op een aantal punten wordt ingeperkt (hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Chw). Zo is het indienen van een pro-forma beroep niet meer mogelijk. Dit betekent dat als er beroep wordt ingesteld tegen het plan hiervoor een versnelde procedure van toepassing is. De beroepsgronden kunnen achteraf ook niet meer worden aangevuld.Venray, d.d. 20 december 2023

Unknown

 Lokaalnieuwsvenray.nl Redactie

Lokaalnieuwsvenray.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Venray. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Venray

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.