GEMEENTEBLADOntwerpbesluit - uitgebreid - Hogere waarde - Westsingel 54, 5801TX Venray

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Venray

Geplaatst op Lokaalnieuwsvenray.nl op: 15-12-2023

  1. Bekendmakingen Venray
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbesluit – uitgebreid – Hogere waarde – Westsingel 54, 5801TX Venray

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vast te stellen voor:Westsingel 54, 5801TX Venray - de realisatie van zorgappartementen - zaaknummer Z2023-00001711.U kunt de desbetreffende stukken op afspraak inzien gedurende een periode van zes weken met ingang van 15 december 2023.Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk een gemotiveerde zienswijze naar voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Op telefonische afspraak kan ook mondeling een zienswijze naar voren worden gebracht.U kunt ook digitaal een zienswijze indienen via www.venray.nl/zienswijze-indienen.Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.Tegen het besluit kan later nog beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Ook niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht kunnen later beroep instellen.Namens het college van Burgemeester en Wethouders van Venray,Ingrid Starmans

Unknown

 Lokaalnieuwsvenray.nl Redactie

Lokaalnieuwsvenray.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Venray. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.