Omgevingsvisie Venray, Vastgesteld

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Venray

Geplaatst op Lokaalnieuwsvenray.nl op: 28-12-2023

  1. Bekendmakingen Venray
  2. Omgevingsvisie Venray, Vastgesteld

bestemmingsplan RaadhuisstraatRaadhuisstraatRaadhuisstraatRaadhuisstraatRaadhuisstraatRaadhuisstraatRaadhuisstraatRaadhuisstraatRaadhuisstraatRaadhuisstraat VenrayVenrayVenrayVenrayVenrayVenrayVenrayVenrayVenrayVenray Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente VenrayVenrayVenrayVenrayVenrayVenrayVenrayVenrayVenrayVenray

De gemeenteraad heeft op 12 december 2023 de volgende structuurvisie vastgesteld: - Omgevingsvisie Venray (NL.IMRO.0984.STV23001-va01)   De Omgevingsvisie Venray is een strategische ruimtelijke visie voor de lange termijn en heeft betrekking op de gehele fysieke leefomgeving en het hele grondgebied van de gemeente. De Omgevingsvisie gaat in op ambities, beleid en de samenhang tussen oa. ruimte, water, milieu, gezondheid natuur, landschap, verkeer en vervoer, wonen en werken en cultureel erfgoed. Hierbij is voortgeborduurd op de ambities zoals verwoord in de Toekomstvisie Venray 2030. Tevens is rekening gehouden met de ambities en opgaven op nationaal, provinciaal en regionaal niveau. Vanwege de hoeveelheid nieuw beleid die de afgelopen twee jaar is vastgesteld, is besloten de Omgevingsvisie Venray uit 2021 voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog te actualiseren. Aangezien de Wet ruimtelijke ordening (Wro) momenteel nog van kracht is de omgevingsvisie als een structuurvisie (op grond van de Wro) in procedure worden gebracht. De Omgevingsvisie is ontsloten als een website, waardoor deze voor iedereen gemakkelijk raadpleegbaar is: https://omgevingsvisie.venray.nl Er is geen mogelijkheid voor het instellen van beroep. De Omgevingsvisie Venray treedt in werking op de dag na publicatie. Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf de dag na deze publicatie voor een ieder ter inzage in het klantencontactcentrum gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 in Venray. Gemeente Venray werkt op afspraak. Voor de inzage adviseren we u vooraf telefonisch een afspraak te maken. De stukken liggen voor u klaar op de gewenste datum en tijdstip. Er is dan ook iemand beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het klantencontactcenter Venray via telefoonnummer 0478-523333. De Omgevingsvisie met de bijbehorende stukken zijn ook in te zien langs elektronische weg via de landelijke website http://www.ruimtelijkplannen.nl, met het volgende identificatienummer: NL.IMRO.0984.STV23001-va01.

Unknown

 Lokaalnieuwsvenray.nl Redactie

Lokaalnieuwsvenray.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Venray. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Venray

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.