Ontwerpbesluit - uitgebreid - Omgevingsvergunning - Smakterweg 84, 5804AM Venray

Bekendmaking voor milieuvergunning in Venray

Geplaatst op Lokaalnieuwsvenray.nl op: 26-1-2024

  1. Bekendmakingen Venray
  2. Ontwerpbesluit – uitgebreid – Omgevingsvergunning – Smakterweg 84, 5804AM Venray

milieuvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens een besluit te nemen op de aanvraag Smakterweg 84, 5804AM Venray - het wijzigen van de inrichting - zaaknummer Z2023-00001379.   Dit voorgenomen besluit betreft de activiteit(en): •milieubelastende activiteit   U kunt de desbetreffende stukken op afspraak inzien gedurende een periode van zes weken met ingang van 26 januari 2024.   Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk een gemotiveerde zienswijze naar voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Op telefonische afspraak kan ook mondeling een zienswijze naar voren worden gebracht.   U kunt ook digitaal een zienswijze indienen via www.venray.nl/zienswijze-indienen. Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.   Tegen het besluit kan later nog beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Ook niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht kunnen later beroep instellen.   Namens het college van Burgemeester en Wethouders van Venray, Ingrid Starmans

Unknown

 Lokaalnieuwsvenray.nl Redactie

Lokaalnieuwsvenray.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Venray. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Venray

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.