Ontwerpbestemmingsplan Stationsweg 66A Venray

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Venray

Geplaatst op Lokaalnieuwsvenray.nl op: 21-12-2023

  1. Bekendmakingen Venray
  2. Ontwerpbestemmingsplan Stationsweg 66A Venray

bestemmingsplan Stationsweg Venray Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Venray

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de terinzagelegging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:   Stationsweg 66A Venray’ (NL.IMRO.0984.BP21002-on01) en het in procedure brengen daarvan.   Het plan voorziet in het realiseren van één woning aan de Stationsweg 66A Venray.   Het ontwerpplan ligt van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage.   De stukken kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Op www.venray.nl/ter-inzage-liggende-stukken vindt u de directe link naar www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer 0478-52 33 33.   Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter. Naast de mogelijkheid om schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen in te dienen, is het ook mogelijk dit digitaal te doen. U kunt hiervoor naar www.venray.nl/melding-klacht-bezwaar-en-zienswijze.   Venray, d.d.20 december 2023

Unknown

 Lokaalnieuwsvenray.nl Redactie

Lokaalnieuwsvenray.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Venray. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.